Kdo jsme

KDO JSME A CO DĚLÁME

Jsme lidé, kteří se vzájemně obohacují novými zážitky, zkušenostmi, sdílením pocitů a učíme se vytvářet příjemné prostředí. Učíme se spolupracovat. Společně tvoříme pravidla, podporujeme se a hledáme individuální cesty.

Věříme, že děti jsou kompetentní řídit si své vzdělávání i svůj život. Nabízíme podporu při hledání cesty, vedeme je k samostatnému rozhodování a nesení zodpovědnosti za tato rozhodnutí. Vytváříme bezpečné, podnětné prostředí.

Děti vyrůstají ve svobodné, zodpovědné a sebevědomé dospělé.

DŮVĚRA

SEBEŘÍZENÍ

ODPOVĚDNOST

VZTAHY 

RESPEKT

Základní škola NaŽivo funguje od září 2021 v obci Květná (u Poličky). Jsme vděčni, že jsme takto mohli začít a umožnit sebeřízené vzdělávání zatím několika dětem na prvním stupni. Pracujeme na hledání větších prostorů, abychom mohli pokračovat na stupni druhém a navýšit kapacitu. Větší prostory nám také umožní vytvářet prostředí a možnosti v souladu s principy svobodných demokratických škol.

Náš příběh

Myšlenka se zrodila již před několika lety. V naší oblasti je potřeba vytvořit novou alternativní školu. Probíhala setkání se případnými zájemci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Někteří přišli jednou a jen si poslechli znova vyprávěný příběh, jiní se účastnili pravidelně. Rozhodli se pracovat na tom, aby škola skutečně vznikla, co nejdříve. Scházet se odděleně a podniknout potřebné kroky.

Hodnoty a vize

Důležitý je pro nás respektující přístup k dětem. Využíváme nenásilnou komunikaci.

Blog

Zápis pro školní rok 2024 / 2025

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025 Zveme vás k zápisu do první třídy pro příští školní rok 2024 / 2025. Zajistěte si svůj čas návštěvy naší školy na emailu: info@zsnazivo.cz. 24. 4. 13:00 – 15:00

Pro zájemce