Kdo jsme

KDO JSME A CO DĚLÁME

Jsme lidé, kteří se vzájemně obohacují novými zážitky, zkušenostmi, sdílením pocitů a učíme se vytvářet příjemné prostředí. Učíme se spolupracovat. Společně tvoříme pravidla, podporujeme se a hledáme individuální cesty.

Věříme, že děti jsou kompetentní řídit si své vzdělávání i svůj život. Nabízíme podporu při hledání cesty, vedeme je k samostatnému rozhodování a nesení zodpovědnosti za tato rozhodnutí. Vytváříme bezpečné, podnětné prostředí.

Děti vyrůstají ve svobodné, zodpovědné a sebevědomé dospělé.

DŮVĚRA

SEBEŘÍZENÍ

ODPOVĚDNOST

VZTAHY 

RESPEKT

Základní škola NaŽivo funguje od září 2021 v obci Květná (u Poličky). Jsme vděčni, že jsme takto mohli začít a umožnit sebeřízené vzdělávání zatím několika dětem na prvním stupni. Pracujeme na hledání větších prostorů, abychom mohli pokračovat na stupni druhém a navýšit kapacitu. Větší prostory nám také umožní vytvářet prostředí a možnosti v souladu s principy svobodných demokratických škol.

Náš příběh

Myšlenka se zrodila někdy před rokem 2019. V naší oblasti je potřeba vytvořit novou alternativní školu. Vůbec nebylo jasné jakým směrem půjdeme. Byly různé návrhy. Zvažování, co od školy očekáváme. Jakou školu chceme pro naše děti. Zaměřili jsme se na cíle. Jací lidé z naší školy budou odcházet?

Probíhala setkání se případnými zájemci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Někteří přišli jednou a jen si poslechli znova vyprávěný příběh, jiní se účastnili pravidelně. Scházeli jsme se skoro rok než jsme se poprvé jeli podívat do první svobodné demokratické školy u nás.

Donum Felix nás nadchlo. Přivítaly nás děti otevřené a vnímavé. Užili jsme si atmosféru ve škole a získaly spoustu zajímavých informací.

Rozhodli jsme se pracovat na tom, aby škola skutečně vznikla, co nejdříve. Scházet se odděleně v týmu 5 lidí a podniknout potřebné kroky.

Hodnoty a vize

Důležitý je pro nás respektující přístup k dětem. Využíváme nenásilnou komunikaci. Jsme součástí Asociace svobodných demokratických škol a proto v naší škole vytváříme prostředí založené na těchto hodnotách:


SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti. Dlouhodobá zkušenost svobodných demokratických škol u nás i ve světě ukazuje, že děti jsou kompetentní rozhodovat o svém životě

DŮVĚRA A PŘIJETÍ

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Přijímáme děti takové, jaké jsou, a to bez nálepek a vnějšího posuzování

OTEVŘENOST A NENÁSILÍ

Vytváříme prostředí založené na otevřené a nenásilné komunikaci

PARTNERSTVÍ A SAMOSPRÁVA

Fungujeme na základě demokratického rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý. Rozhodujeme takto o všech aspektech fungování školy, včetně tvorby pravidel a jejich uplatňování. Z toho vyplývá, že potřeby všech členů školní komunity formují prostředí školy

DOBROVOLNOST A VĚKOVÉ MÍCHÁNÍ

Děti samy rozhodují o tom, co, kde, kdy, jak a s kým budou dělat

Blog

Zápis pro školní rok 2024 / 2025

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025 Zveme vás k zápisu do první třídy pro příští školní rok 2024 / 2025. Zajistěte si svůj čas návštěvy naší školy na emailu: info@zsnazivo.cz. 24. 4. 13:00 – 15:00

Pro zájemce